Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Theo dõi, thống kê báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc Hành chính về tình hình sử dụng tài sản văn phòng.

Tham gia việc tìm kiếm nhà cung cấp, báo giá về trang thiết bị, vật tư máy móc … theo yêu cầu của Giám đốc Hành chính.

Thực hiện công việc thanh toán tiền điện, điện thoại, báo chí, internet, truyền hình cáp ...

Tổ chức triển khai, giám sát và cải tiến thực hiện các công việc: quản lý tài sản văn phòng, chăm sóc cây cảnh, chăm sóc và bảo quản các vật dụng bài trí trong văn phòng.

Thực hiện công việc mua sắm trang thiết bị khác theo sự phân công của Giám đốc Hành chính.

Theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện định mức thực tế của các xe hơi trong toàn Công ty.

Theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện định mức thực tế của các xe hơi trong toàn Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động/nhiệm vụ của Phòng hoặc/và theo sự phân công của Giám đốc Hành chính

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành quản lý hành chính và các ngành liên quan

Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint...).

Khả năng phân tích và tổng hợp tốt.

Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.