Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, giao dịch qua 
 • ngân hàng và lập các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.
 • Tìm hiểu, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
 • Hỗ trợ công việc cho các kế toán phần hành khác trong bộ phận khi c  yêu cầu.
 • Phối hợp với phòng kinh doanh trong việc đối chiếu, kiểm tra việc thanh toán.
 • Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Có 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Thành thạo các kỹ năng về Tin học : Word, Excel, PP
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thanh toán, làm việc với ngân hàng,  hiểu biết về phần mềm Kế toán.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Ban Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Hệ thống quản lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.