Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm:

 • Mở file hồ sơ theo dõi, cập nhật thường xuyên và kịp thời tình trạng hợp đồng mua bán sản phẩm các dự án (thế chấp, chuyển nhượng, thanh lý, các thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng).
 • Lập bảng tính toán chi tiết số liệu viết hóa đơn của từng sản phẩm (trong đó phải xác định giá trị chịu thuế và không chịu thuế GTGT) trình kế toán trưởng phê duyệt trước khi viết hóa đơn.

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán công nợ phải thu:

 • Lập file theo dõi tình hình công nợ và thanh toán theo tiến độ hợp đồng của tất cả các khách hàng mua sản phẩm của Công ty.
 • Định kỳ ngày 25 hàng tháng, lập kế hoạch thu nợ tháng kế tiếp của các khách hàng mua sản phẩm, gồm công nợ của hợp đồng đến hạn và quá hạn.
 • Hàng tháng kiểm tra chứng từ và đối chiếu số liệu công nợ với các kế toán phần hành liên quan, đồng thời lập các bút toán liên quan đến điều chỉnh hoặc kết chuyển công nợ trong sổ sách kế toán Công ty.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán.
 • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc (phần mềm kế toán,…)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Ban Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Hệ thống quản lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Thanh Toán Ngân Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Phó Ban Pháp lý Hội đồng Quản trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Pháp lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.