Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Tham gia, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các đơn vị thuộc Công ty và các Công ty con.
 • Tham gia có ý kiến việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan, tuân thủ, chính trực của kiểm toán nội bộ.
 • Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán.
 • Căn cứ vào các thông tin, thực hiện phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan.
 • Lập báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ.
 • Lưu giữ nhưng thông tin liên quan đến các kết luận và kết quả kiểm toán.
 • Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, quy chế kiểm toán nội bộ và các quy định quản lý nội bộ khác của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính và các chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản.
 • Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
 • Có kinh nghiệm và năng lực trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án trên phần mềm SAP, ERP.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Mua sắm Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Tài chính - Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nhân sự

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.