Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Xây dựng và cập nhật danh mục các nhà thầu xây dựng, cung cấp vật liệu, vật tư, thiết bị, dịch vụ xây dựng; xây dựng hệ thống đơn giá cơ sở.
 • Lập kế hoạch mua sắm theo kế hoạch triển khai dự án được duyệt và/hoặc chủ trương của Ban lãnh đạo.
 • Lập hồ sơ mời thầu, thực hiện mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia, xem xét - lập báo cáo đánh giá các nhà thầu.
 • Phối hợp theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giải quyết các phát sinh thay đổi liên quan đến chi phí của hợp đồng/gói thầu được phân công (đàm phán, trình duyệt giá trị phát sinh, soạn lập và trao đổi thống nhất nội dung phụ lục hợp đồng).
 • Phối hợp xử lý các vấn đề khúc mắc/phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng và các phụ lục hợp đồng.
 • Phối hợp theo dõi việc triển khai thi công, cung cấp vật tư, thiết bị theo hợp đồng/phụ lục và khác với hợp đồng/phụ lục của các nhà thầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng/ kiến trúc/ cơ điện.
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và có kinh nghiệm trong công tác lập hợp đồng xây dựng.Có kiến thức về luật trong xây dựng.
 • Kiến thức về giá cả và luật liên quan đến ngành xây dựng, quy trình đấu thầu.
 • Kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Tổng hợp, phân tích, nhận định tốt; soạn thảo văn bản tốt.
 • Kỹ năng đàm phán tốt; làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/05/2024

Chuyên viên Tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Tài chính - Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nhân sự

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.