Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Tổng hợp báo cáo dòng tiền của các dự án lên kế hoạch nhu cầu vốn trung và dài hạn của Công ty
 • Lập phương án huy động vốn (trái phiếu, vay) với trưởng bộ phận và trình bày phương án với ban lãnh đạo, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư
 • Phối hợp các phòng ban cung cấp hồ sơ và giải đáp các vấn đề liên quan đến pháp lý và tiến độ dự án, tài chính công ty, nhu cầu sử dụng vốn trong quá trình thẩm định.
 • Soạn thảo hợp đồng và các hồ sơ huy động vốn, thực hiện thủ tục công bố thông tin và giải ngân cho dự án.

Job Requirement

 • Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Ngoại thương.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong quỹ đầu tư/công ty bất động sản.
 • Kiến thức chung về tài chính, đầu tư, kế toán.
 • 2 – 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tài chính, đầu tư, bất động sản.
 • Kỹ năng lập mô hình định giá trên Excel.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)
 • Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin.
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc Thiết kế Kiến trúc

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên Thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Giám đốc Pháp lý - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/10/2023

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2023

Chuyên viên Phát triển Dự án - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc Dự toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Trưởng Bộ Phận Quản lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.