Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Nắm vững và thường xuyên cập nhật các văn bản của pháp luật tác động đến lĩnh vực công việc mình phụ trách, triển khai ứng dụng phù hợp luật pháp; có ý kiến đề xuất cải tiến các chính sách, quy định,... của công ty cho phù hợp luật pháp.
 • Soạn thảo, review Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng cho thuê, các loại hợp đồng dân sự trong vận hành dự án và các văn bản sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản bằng Tiếng việt và Tiếng anh; công văn trao đổi với cơ quan nhà nước.
 • Tổng hợp, cập nhật, lưu trữ, theo dõi và báo cáo các hợp đồng, hồ sơ liên quan trong phạm vi công việc được giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Học  vấn:  Tốt  nghiệp  đại  học  ngành  luật,  ưu  tiên  chuyên  ngành  Luật  Thương  mại, Hành chính.
 • Kinh nghiệm: Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc.
 • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Ban Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Hệ thống quản lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Ban Pháp lý Hội đồng Quản trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.