Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý hồ sơ của dự án: Tham gia lập hồ sơ xin chủ trương công nhận Chủ đầu tư, lập quy hoạch Tổng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, xin phép xây dựng.
 • Lên kế hoạch, tiến độ, chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.
 • Liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để thúc đẩy và hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xây dựng.
 • Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho các chuyên ngành luật, kiến trúc...
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty trong ngành Bất động sản.
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm các vấn đề về Pháp lý Bất động sản.
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/01/2024

Chuyên viên Phân tích Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/01/2024

Phó Giám đốc Thiết kế Kiến trúc (Phụ trách mảng Khách sạn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.