Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

Nắm vững các pháp lý dự án, tiêu chuẩn, văn bản của nhà nước về chỉ tiêu trong quy hoạch và 
xây dựng.   
Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, dữ liệu thị trường, tìm kiếm dự án.   
Lập báo cáo phân tích, trình bày và kiến nghị các phương án nhằm tham mưu cho Giám đốc/Phó giám đốc PTDA trong việc xin phê duyệt Đầu tư và/hoặc Kế hoạch đầu tư. 
Thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư: xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận đầu tư, bổ sung quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng,… 
Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án được thực hiện đúng mục đích yêu cầu và tiến độ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Luật, Tài chính xây dựng hoặc Tài chính Doanh nghiệp, Quản lý Dự án,… 
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương  
 • Có kiến thức về đầu tư bất động sản (ưu tiên Bất động sản Khu Công nghiệp, nhà xưởng…) 
 • Có khả năng tạo lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành của nhà nước 
 • Có kiến thức về phát triển dự án, pháp lý dự án 
 • Tiếng Anh sơ cấp 
 • Nam, 25-35 tuổi 
 • Khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng: Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại các khu vực làm việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc Thiết kế Kiến trúc

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên Thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Giám đốc Pháp lý - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/10/2023

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2023

Chuyên viên Nguồn vốn

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2023

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc Dự toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Trưởng Bộ Phận Quản lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.