Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Xây dựng và quản lý thương hiệu dự án:
 • Phối hợp với các Phòng Ban tiến hành nghiên cứu, thu thập thông tin hỗ trợ việc lập kế hoạch, đưa ra nhận định về thương hiệu, định vị, chiến lược dự án
 • Phối hợp, hỗ trợ đề xuất ý tưởng phát triển dự án/ các mẫu, mô hình sản phẩm phù hợp
 • Lập bản kế hoạch marketing thương hiệu của dự án
 • Phối hợp với các Phòng Ban và các Công Ty Thành Viên trong việc phát hành, phát triển và quản lý, giám sát thương hiệu của dự án
 • Quản lý ngân sách theo tháng – quý – năm và theo toàn bộ dòng đời dự án
 • Kiểm soát, báo cáo các quy hoạch, thông tin về địa phương, về dự án
 • Theo dõi, báo cáo và lưu trữ hồ sơ dự án: file thiết kế, quy hoạch, concept, kiến trúc, ...
 • Tổ chức các hoạt động phục vụ marketing dự án:
 • Quản lý và triển khai các hoạt động thuộc marketing thương hiệu dự án
 • Quản lý, giám sát, cảnh báo các thông tin tiêu cực, rủi ro liên quan đến dự án
 • Đánh giá kết quả các hoạt động truyền thông cho dự án
 • Phối hợp với Phòng Ban/ Công Ty triển khai bán hàng trong việc đóng góp ý kiến/ đề xuất cũng như quản lý việc triển khai các tài liệu bán hàng – hoạt động truyền thông tích hợp – sự kiện bán hàng… để đảm báo bám sát theo định hướng kế hoạch đã được phê duyệt
 • Khác:
 • Thực hiện báo cáo thường niên: lập kế hoạch, điều phối triển khai công việc và nhân sự
 • Triển khai chính tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động thương hiệu dự án như khởi công động thổ, tài trợ thương hiệu, ký kết đối tác
 • Phối hợp với các Phòng Ban triển khai tổ chức các sự kiện của Công Ty như Teambuidling, Year end party, và các sự kiện khác theo chỉ đạo
 • Hỗ trợ công tác thương hiệu: phối hợp cùng Khối Xây dựng theo dõi tình hình hiện trạng các hàng rào các dự án có kế hoạch trong tương lai (Đối với các dự án đã triển khai bán hàng, sẽ không bao gồm phạm vi công việc này)

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Đại học;
 • Kiến thức chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Kinh tế…
 • Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương;
 • Kỹ năng: giao tiếp, thương thảo, làm việc nhóm, lập kế hoạch, làm việc đa nhiệm.
 • Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Giao tiếp Tiếng Anh tốt là điểm cộng.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo MS Office, biết sử dụng Photoshop, AI, .. là điểm cộng.
 • Tính cách cá nhân: vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, cẩn thận, chi tiết.
 • Giới tính: Ưu tiên nam, sẵn sàng đi công tác
 • Tuổi: 25-35 tuổi.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.