Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch định biên đã được phê duyệt.
 • Chủ động tìm kiếm nguồn ứng viên, xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin ứng viên.
 • Chủ động phối hợp thường xuyên với các cấp trưởng đơn vị để đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng.
 • Giới thiệu và hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới.
 • Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.
 • Lập các báo cáo và phân tích tình hình tuyển dụng.
 • Tham gia trong quá trình đánh giá nhân viên, tìm hiểu và tiếp nhận các thông tin từ người lao động.
 • Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng cho các Công ty xây dựng, bất động sản.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
 • Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/05/2024

Chuyên viên Mua sắm Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Tài chính - Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nhân sự

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.