Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát các công việc liên quan đến: lập và/hoặc kiểm tra khái toán, dự toán cho tất cả các hạng mục công trình trong lĩnh vực thiết kế, công tác chọn thầu, lập hợp đồng và theo dõi hợp đồng liên quan đến thiết kế
 • Quản lý và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của bộ phận dự toán.
 • Lập và kiểm tra khái toán, dự toán cho tất cả các hạng mục công trình trong lĩnh vực thiết kế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, xây dựng, kết cấu công trình.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về lập dự toán và kiểm soát chi phí trong xây dựng công trình.
 • Có kiến thức pháp luật liên quan đến đấu thầu, dự toán theo Nhà nước.
 • Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dự toán xây dựng.
 • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc và quy mô dự án tương đương; có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý xây dựng, thị trường xây dựng, quy trình, thủ tục pháp luật liên quan lĩnh vực xây dựng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc Thiết kế Kiến trúc

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên Thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Giám đốc Pháp lý - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/10/2023

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2023

Chuyên viên Nguồn vốn

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2023

Chuyên viên Phát triển Dự án - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Trưởng Bộ Phận Quản lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.