Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Phụ trách Bộ phận Kiểm soát Hệ thống Quản lý của Công ty.
 • Tham gia soạn thảo, xem xét, góp ý cải tiến hệ thống tài liệu quản lý của Công ty.
 • Theo dõi việc triển khai áp dụng hệ thống tài liệu quản lý, tham gia giải đáp các vướng mắc, các phát sinh trong quá trình áp dụng để các đơn vị thống nhất thực hiện.
 • Tham gia xây dựng tài liệu quản lý các Công ty có góp vốn.
 • Tham gia việc thiết lập phương pháp đo lường hệ thống mục tiêu, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs) của các đơn vị trong Công ty.
 • Nhận diện các vấn đề không phù hợp, không hiệu quả, các rủi ro (vốn có và tiềm ẩn) trong quá trình hoạt động của Công ty.
 • Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (kinh nghiệm về tổ chức xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức kiểm soát tuân thủ, kiểm soát hoạt động).
 • Tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
 • Khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực công việc cao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Thanh Toán Ngân Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Phó Ban Pháp lý Hội đồng Quản trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Pháp lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.