Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc nhân sự và Ban lãnh đạo các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo, tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,...
 • Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đàm phán các thỏa thuận với người lao động và xử lý các vấn đề sa thải, nghỉ việc.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban thực hiện cải tiến, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự.
 • Tổ chức và triển khai các chương trình: xây dựng văn hóa doanh ngiệp, xây dựng môi trường làm việc tốt.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách lương, thưởng, phúc lợi và các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho các chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, luật, quản trị kinh doanh.
 • Kiến thức và kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô hoạt động, quản lý nhân sự tương đương; có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực, về pháp luật lao động.
 • Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Am hiểu về hệ thống quản lý Công ty.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/05/2024

Chuyên viên Mua sắm Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Tài chính - Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.