Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Tham mưu quản lý Kế hoạch ngân sách hàng năm.
 • Tham mưu việc lập các báo cáo quản trị, phân tích số liệu quản trị, phân tích tài chính của Công ty.
 • Kiểm soát theo dõi các khoản vay, trả lãi vay, các cam kết và báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.
 • Cung cấp các báo cáo tài chính, kế toán thống kê theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan chức năng theo sự chỉ đạo của Phụ trách Phòng Tài Chính – kế toán và Ban Tổng Giám đốc.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến và hướng dẫn thi hành các chính sách, chế độ của Nhà nước về quy định về công tác kế toán cho tất cả nhân viên Bộ phận Kế toán.
 • Kiểm soát việc lưu trữ, bảo quản các hồ sơ kế toán (chứng từ kế toán và chứng từ gốc).
 • Thường xuyên liên hệ với cơ quan Thuế để nắm bắt các thông tin mới, các thay đổi về chế độ chính sách của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế nhằm áp dụng tại Công ty, bảo đảm thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.
 • Tham gia làm việc với các đoàn kiểm toán, đoàn thanh kiểm tra thuế, quyết toán thuế, đoàn kiểm toán nhà nước... 
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính- kế toán, các trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngân hàng, Đại học Ngoại thương….
 • Có trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng/Phó Giám đốc tài chính tại các công ty ngành Bất động sản/ Xây dựng.
 • Có năng lực quản lý (thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát, quản lý con người, quản lý ngân sách).
 • Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm kế toán.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/05/2024

Chuyên viên Mua sắm Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nhân sự

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.