Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ Giám đốc Quản lý Thiết kế: Công tác lập nhiệm vụ thiết kế cho các chuyên môn phụ trách; Công tác chọn thầu tư vấn thiết kế (bao gồm tìm nguồn tư vấn, tổ chức mời chào giá, lập báo cáo đánh giá đề xuất chọn thầu) đối với các chuyên môn phụ trách; Công tác quản lý các hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu tiến độ và thủ tục pháp lý dự án liên quan đến các chuyên môn phụ trách theo trình tự thực hiện Dự án qua các giai đoạn thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ xin phép xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát tác giả và kiểm tra hoàn công,…
 • Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, xử lý các vấn đề thắc mắc về thiết kế trong quá trình thi công trên công trường,… có liên quan đến chuyên môn phụ trách.
 • Tham gia xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác quản lý thiết kế.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, cơ điện.
 • Có kinh nghiệm mạnh về Thiết kế khách sạn, khu nghỉ dưỡng
 • Có chứng chỉ chủ trì thiết kế. Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện.
 • Tiếng Anh cao cấp (Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết).
 • Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý kiến trúc
 • Có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế.
 • Trung thực, khách quan và hành xử công bằng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/01/2024

Chuyên viên Phân tích Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/01/2024

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.