Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Hỗ trợ Giám đốc Thiết kế quản lý và kiểm soát:

 • Công tác lập nhiệm vụ thiết kế cho các chuyên môn phụ trách.
 • Công tác chọn thầu tư vấn thiết kế (bao gồm tìm nguồn tư vấn, tổ chức mời chào giá, lập báo cáo đánh giá đề xuất chọn thầu) đối với các chuyên môn phụ trách.
 • Công tác kiểm soát, góp ý đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế của các bộ môn chuyên môn phụ trách.
 • Công tác quản lý các hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu tiến độ và thủ tục pháp lý dự án liên quan đến các chuyên môn phụ trách theo trình tự thực hiện Dự án qua các giai đoạn thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ xin phép xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát tác giả và kiểm tra hoàn công.
 • Công tác biên soạn/hiệu chỉnh tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng.
 • Tham gia xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác quản lý thiết kế. Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, xử lý các vấn đề thắc mắc về thiết kế trong quá trình thi công trên công trường,... có liên quan đến chuyên môn phụ trách trong các trường hợp Giám đốc Thiết kế Dự án và/hoặc các Trưởng Bộ phận chuyên môn cần sự chỉ đạo của Giám đốc Quản lý Thiết kế.
 • Tham mưu cho Giám đốc Quản lý Thiết kế trong việc triển khai, phân công, giao việc, giám sát, đánh giá nhân sự Phòng và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thiết kế đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Quản lý Thiết kế, Phó Tổng Giám đốc Xây dựng về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Nhiệm vụ khác:

 • Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,..) và đối tác ngoài có liên quan đến chuyên môn phụ trách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Quản lý Thiết kế và/hoặc Phó Tổng Giám đốc xây dựng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc/quy hoạch.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế.
 • Có chứng chỉ chủ trì thiết kế.
 • Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc.
 • Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô dự án tương đương.  

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/05/2024

Chuyên viên Mua sắm Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Tài chính - Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nhân sự

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.