Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Xây dựng các chiến lược và kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung và dài hạn theo chiến lược chung của công ty.
 • Chỉ đạo thực hiện, kiểm soát, đánh giá các hoạt động đầu tư của Công ty.
 • Đề xuất chi phí nguồn vốn để đảm bảo kế hoạch đầu tư của Công ty.
 • Quản lý các Phòng/ban trong khối Đầu tư
 • Nghiên cứu các chính sách/qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đề xuất/tham mưu cho Tổng Giám đốc về các thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách luôn tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả.
 • Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Tham mưu trong việc xác định và thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty.
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên tốt nghiệp cao học) các ngành kế hoạch đầu tư, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh…
 • Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh doanh (ưu tiên cho phát triển bất động sản).
 • Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có tư duy chiến lược thông qua hoạch định kinh doanh, phân tích đầu tư các dự án.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
 • Xây dựng mối quan hệ /mạng lưới quan hệ tốt.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc Thiết kế Kiến trúc

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên Thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Giám đốc Pháp lý - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/10/2023

Chuyên viên Nguồn vốn

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2023

Chuyên viên Phát triển Dự án - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc Dự toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Trưởng Bộ Phận Quản lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.