Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Khối Vận hành, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo, giám sát, kiểm soát, đánh giá, cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của các phòng CNTT, Pháp lý, Ban dự án BT, phòng Kế hoạch dự án, Phòng Quan hệ Nhà đầu tư.
 • Xây dựng kế hoạch, tham gia bàn bạc, đề xuất, hoạch định và triển khai các hoạt động theo chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
 • Phụ trách hành lang pháp lý để duy trì kỉ luật, đảm bảo doanh nghiệp đi đúng giá trị cốt lõi và văn hóa.
 • Quản lý mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp với mục tiêu đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tạo sự tin tưởng trong quá trình hợp tác.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Doanh nghiệp hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Có kinh nghiệm trên 03 năm ở vị trí COO hoặc các vị trí quản lý tương đương.
 • Hiểu biết và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh và điều hành công ty.
 • Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.
 • Tiếng Anh tốt là 01 lợi thế.
 • Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Có tầm nhìn chiến lược, khả năng phân tích & tham mưu chiến lược.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/05/2024

Chuyên viên Mua sắm Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Tài chính - Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nhân sự

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.