Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Quản lý phụ trách các công việc của Phòng Quản Lý Hợp Đồng, quản lý toàn bộ các Hợp đồng được Công Ty yêu cầu phụ trách.  
 • Phối hợp Phòng Pháp Lý và các phòng ban khác xây dựng mẫu Hợp đồng.
 • Soạn lập/xem xét các hợp đồng.
 • Thương thảo hợp đồng với các đối tác.
 • Kiểm soát, theo dõi việc thực hiện hợp đồng và các thông tin thay đổi liên quan đến hợp đồng (phát sinh chi phí và thay đổi các điều khoản của hợp đồng).
 • Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng và sự tuân thủ các điều khoản hợp đồng của đối tác (thông qua các phòng/ban chức năng phụ trách trực tiếp).
 • Tham gia xử lý các vấn đề khúc mắc/thay đổi/phát sinh/khiếu nại trong quá trình thực hiện các hợp đồng.
 • Tham gia tiến trình thanh lý/kết thúc các hợp đồng.
 • Tổng hợp và báo cáo về tình trạng các hợp đồng.
 • Lập kế hoạch công việc và báo cáo chuyên môn theo quy định Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Soạn thảo, chuyển giao và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác phụ trách.
 • Quản lý phụ trách các công việc của Phòng Quản Lý Hợp Đồng, quản lý toàn bộ các Hợp đồng được Công Ty yêu cầu phụ trách.  
 • Phối hợp Phòng Pháp Lý và các phòng ban khác xây dựng mẫu Hợp đồng.
 • Soạn lập/xem xét các hợp đồng.
 • Thương thảo hợp đồng với các đối tác.
 • Kiểm soát, theo dõi việc thực hiện hợp đồng và các thông tin thay đổi liên quan đến hợp đồng (phát sinh chi phí và thay đổi các điều khoản của hợp đồng).
 • Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng và sự tuân thủ các điều khoản hợp đồng của đối tác (thông qua các phòng/ban chức năng phụ trách trực tiếp).
 • Tham gia xử lý các vấn đề khúc mắc/thay đổi/phát sinh/khiếu nại trong quá trình thực hiện các hợp đồng.
 • Tham gia tiến trình thanh lý/kết thúc các hợp đồng.
 • Tổng hợp và báo cáo về tình trạng các hợp đồng.
 • Lập kế hoạch công việc và báo cáo chuyên môn theo quy định Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Soạn thảo, chuyển giao và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác phụ trách.

Job Requirement

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng/ kiến trúc/ cơ điện.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng xây dựng.
 • Tiếng anh: sử dụng được 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
 • Có kiến thức về luật trong xây dựng.
 • Kinh nghiệm: Có trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS ở vị trí tương đương.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc Thiết kế Kiến trúc

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên Thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/10/2023

Giám đốc Pháp lý - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/10/2023

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2023

Chuyên viên Nguồn vốn

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2023

Chuyên viên Phát triển Dự án - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc Dự toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.