Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm các công tác liên quan đến Thiết kế Quy hoạch các dự án của Công ty.
 • Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, các bản đồ xác định ranh và hiện trạng dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ / tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc.
 • Công tác kiểm soát, góp ý đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế của các bộ môn chuyên môn phụ trách.
 • Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần quy hoạch, kiến trúc trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kiến trúc/Quy hoạch.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế.
 • Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc.
 • Sử dụng tiếng anh chuyên ngành thành thạo.
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc thiết kế.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/03/2024

Chuyên viên Kế toán Thanh toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

Trưởng Bộ phận Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

Giám đốc Quản lý Xây dựng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

Giám đốc Pháp lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

Thư ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

Chuyên viên Thiết kế Kiến trúc (Ưu tiên kinh nghiệm Khách sạn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Kế toán trưởng Tập đoàn

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.