Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý điều hành chung:

 • Truyền đạt cho nhân viên trực thuộc nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án và mô tả công việc của chức danh nhân viên đang phụ trách.
 • Tham gia xây dựng và triển khai, kiểm soát việc thực hiện hệ thống tài liệu quản lý (quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu, hồ sơ…) thuộc phạm vi trách nhiệm phụ trách.
 • Tham gia xây dựng và thực hiện triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ thông tin – hồ sơ của Ban QLDA.
 • Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
 • Thực hiện đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, hướng dẫn, động viên và phát triển năng lực nhân viên.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Quản lý tài sản, hồ sơ và các nguồn lực được giao.
 • Đề xuất các cải tiến liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Ban.

2. Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chuyên môn về Xây dựng.

3. Nhiệm vụ khác

 • Kiểm soát các báo cáo về tiến độ, chất lượng và rủi ro của dự án trong giai đoạn xây dựng.
 • Tổ chức quản lý công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ của Ban QLDA. Kiểm tra việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ của Ban QLDA theo đúng yêu cầu/ quy định của nhà nước và của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Dự án /Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Dự án, Ban Tổng Giám đốc về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Yêu Cầu Công Việc

1. Năng lực chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý dự  án,  xây  dựng,  kiến  trúc,  kinh  tế  xây dựng. 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án. 
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Hạng 1.
- Có 05 đến 07 năm kinh nghiệm ở vị trí và dự án tương đương - Dự án Khách sạn 4 - 5 sao chuẩn quốc tế.
- Anh văn Cao cấp
- Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng. 

2.  Phẩm chất, thái độ, hành vi: 
- Thể hiện rõ nét tính sáng tạo, tính cam kết (luôn  giữ  lời  hứa),  tính  công bằng  (đánh giá  và  hành  xử  dựa  trên  sự  kiện,  không thiên  vị),  tính  tôn  trọng  (lắng  nghe  các quan điểm khác nhau để phát triển). 
- Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần  trách  nhiệm  cao  và  hành  xử  công bằng, minh bạch với các nhà cung cấp, nhà thầu. 
3.  Năng lực quản lý:  
- Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức,  lãnh  đạo,  kiểm  soát;  ra  quyết  định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt. 
- Am hiểu về hệ thống quản lý Công ty. 
4.  Năng lực khác 
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. 
- Đàm phán, giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt. 

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Chuyên viên Thanh toán Xây dựng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 16/10/2020

Chuyên Viên Dự Toán

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 15/10/2020

Design Management Director

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 08/10/2020

Phó Ban Kiểm soát tài chính

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 50 Tr - 55 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 08/10/2020

Giám đốc Thanh toán Xây dựng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 08/10/2020

Giám Đốc Pháp Lý Dự án Bất Động sản

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 80 Tr - 100 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 08/10/2020

Investor Relations Director

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 08/10/2020

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BT

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 03/10/2020

Chuyên viên Dự toán

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 02/10/2020

Trưởng phòng Quản lý Dự án BT (Giám đốc Dự án BT)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 25/09/2020

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.